Gönderen: adalarpostasi | 15 Nisan 2020

At sahiplendirmek, padok alanı açmak ve benzeri konularda hasbıhal…

AT SAHİPLENDİRMEK, PADOK ALANI AÇMAK ve BENZERİ KONULARDA BİR HASBIHAL…

Geçen hafta kaybettiğimiz faytoncu Ercan Sönmez anısına…

İstanbul’un Adalar ilçesinde devam edegelen “fayton sorunu”nu yıllardır izleyen ve Mayıs 2014’ten beri de üyesi bulunduğum “Ada, At ve Biz” çalışma grubuyla birlikte konu üzerinde çalışan eski bir Adalı; bir de üstüne –kendimce– atçı olmam yanı sıra 15 Eylül 2019 tarihi itibariyle de İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVK) “at ve atçılık” yetkilisiyim. Ada faytonlarının iyileştirilerek devam etmesi yönündeki gayretlerin neredeyse tamamında yer alıp; hem derneğimiz, “Ada, At ve Biz” platformu, hem de zaman içerisinde vücut bulan çeşitli “inisiyatif”lerde elimden geldiği nisbette çalışmalarda bulundum. Bu çalışmalar istenirse Adalar Postası arşivinde [bkz. Ek-3] ve muhtelif sosyal medya hesaplarında bulunabilir. Ben de at arabacılığını, tıpkı FEI (Uluslararası Atçılık Federasyonu) gibi atçılık dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak telakki ediyorum.

İAKTVKD faytonların Adalar ilçemiz için büyük öneme haiz olduğunu düşündüğünden, 2019 baharı ve yazında yaşanan Antalya ve İzmir “olayları” esnasında gerekli resmȋ yazışmalarla durumu irdelemiş ve oralarda çalışması yasaklandıktan ve sahipliği ilgili belediyelere geçmesinden sonra söz konusu fayton atlarının ne şekilde “ortadan kaldırıldığını” tesbit etmiş bulunmaktadır. [bkz. Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).]

Birinde “sahiplendirilmek” adı altında izleri kaybedilmek, diğerinde de serum imalatında kullanılmak üzere Ankara’ya gizlice gönderilmek suretiyle bu iki şehrimiz “fayton sorunlarını (!?)” radikal bir şekilde çözmüş (!?) ve ana akım basında yeterince yer bulamayan bu uygulamalar da “atları fayton zulmünden kurtarmak” ana başlığı altında geçiştirilerek unutulmaya yüz tutmuştur. İzmir atlarının gerçek dramı teferruatıyla birlikte belgelenmiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin otuz küsur ata bile bakamadığı tesbit edilmiştir. Dört ay içerisinde bu atlar, serum imalatında kullanılmak üzere alel usul gönderilerek ilgili Belediye’ce sorumluluklarından “kurtulmak” suretiyle “yok edilmiştir”.

bkz. Adalar atlarını ve faytonlarını savunuyor! – I / Haziran 2019’da İzmir’de yasaklanan faytonların atlarına ne oldu biliyor musunuz?

İstanbul Adalar ilçesindeki durum da, yıllar boyu âdeta “çökmesi” için çalışılıp gerekli hiçbir düzenlemenin yetkililerce yapılmadığı bir faytonculuk uygulaması halindeydi.

bkz. Adalar atlarını ve faytonlarını savunuyor! – II

İAKTVKD’nin fayton nizamnamesi çıkartılması [bkz. Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).], resmȋ fayton tarifelerinin belediye’nin ilgili birimince onaylanarak yayınlanması, gayri kanunȋ akülü araçların gün be gün çoğalması karşısında mülkȋ idareyi “görevini yapmaya davet etmesi”, gerekli adımların atılmadığını gördüğünde bu yönde “suç duyurusu” yapmaktan “idari mahkemede dava(lar) açmaya” kadar attığı somut adımlar yanısıra ilçe dahilindeki atların sağlığı için uygun bir padok alanı tahsisinden tutun da gerekli tıbbȋ destek için İstanbul Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi ile Faytoncular Odası’nı irtibatlandırarak faytonların iyileştirilerek devam ettirilmesi sürecinin tamamına destek vermiştir.

bkz. Adalar atlarını ve faytonlarını savunuyor! – III

İlaveten basın yoluyla fayton aleyhine yürütülen “karalama kampanyası”na cevap niteliğinde toplantı, beyanat, gazete mülakatları ve tv programlarıyla muhtelif sosyal medya mecralarında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Var olan “bilgi kirliği” temizlenmeye çalışılmış ve “faytona binme…” diyenlerin vicdan sömürüsü düzeyindeki tezlerine, at bilen bir gözle tek tek cevap verilmiştir. Fayton çekmenin “zulüm” olmadığı anlatılmış, atın mükemmel bir hizmet hayvanı olduğu hatırlatılmış ve doğru bakım şartlarıyla faytonculuğun devamında bir yanlış olmayacağı ifade edilmiştir.

Adalar’da devam eden bu süreçte çok sayıda Adalı, faytonlara sahip çıkmış ve faytonların devam etmesine mâni olan uygulamalar aleyhinde çalışmalara katılmış ve hatta bazıları ferdȋ olarak hukukȋ yollara bile başvurmuştur. Valiliğin keyfȋ olduğunu düşündüğümüz “yasağı” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin usulsüz olduğunu düşündüğümüz kamu kaynaklarını sorumsuzca harcamak suretiyle faytonları ve atlarını satın almak yoluna giderek faytonculuğu “fiilen bitirmek” demek olan uygulamaları, dava konusu olmuştur. [bkz. “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).; “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).]

Hizmet hayvanı olan atların çalışmadığı zaman “bakılması” mümkün değildir. Kısa zamanda 1200 kadar atı satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunun böyle olduğunu anlamış gibi gözüküyor. Emsallerinin hem de 30-40 kadar ata bakamadığı gerçeği göz önüne alındığında, İBB’den farklı bir performans beklemek akıl ve mantığa pek de uygun değildir. Zaten CHP Adalar ilçesinden Ercan Akpolat da uhdelerinde bulunan ve bütün vebali sahiplikten dolayı boyunlarında olan bu hayvanların “sahiplendirilmesi” cümlesini akılları karıştıracak şekilde tersten kurarak, “birilerini (?) yalan yanlış paylaşımlar yapmak yerine bu güzel canları (dört aydır hapis tutulan eski fayton atlarını kastediyor) doğru insanlara sahiplendirmek konusunda gayret sarfetmeye” çağırıyor. [bkz. Ek-2]

Bahsedilen paylaşım alınan bir duyum üzerine İBB’nin atlarının bir kısmını toplu alım ile “sahiplenmek” durumunda olanlarla alâkalı idi. [bkz. Ek-1] Tıpkı İzmir atlarının gizlice gece yarısı operasyonuyla Ankara serum imalathanesine transferi duyumu gibi. İlgili belediye makamlarının yalanlamasına rağmen bu aynen böyle oldu ve o atlar gitti.

İBB adına konuştuğunu tahmin ettiğim CHP ilçe yöneticisi ellerindeki atlardan herhalde bizar oldu ki bizden o atların “uygun” insanlara sahiplendirilmesi konusunda yardım istiyor. Ve doğru anladımsa, kimlerin aldığını da pek kurcalamayın demeye getiriyor. Çalıştırılmadığında bakılmasının neredeyse imkânsız olduğunu bildiğimiz o atların Türkiye’de alıcısı yoktur! Ham hayallerle yetkililer istedikleri kadar kendilerini avutabilirler. Ama günün sonunda o atlar onlarındır ve doğru bakmakla da mükelleftirler. Aldım diyene hele hele de “ücretsiz” sahiplendirmek atları et olarak satmakla eş değerdir. Türkiye atçılığının derinliği ve boyutu maalesef Adalar (artık İBB demeliyim) atlarını masedecek seviyede değildir. Faytonculuğu fiilen bitiren kararları alırken bunu planlamış olmaları gerekirdi. Aksi takdirde ata “can” diyerek yapılan “şirinlik”in zerre kadar kıymeti yoktur. Nasıl İzmir atları takip edildi ise İBB atları da tarafımızdan takip edilecektir. Yapılması muhtemel “hata”lardan atların korunması için kaynaklarımız ve imkânlarımız çerçevesinde yardıma devam edeceğiz.

Ercan Akpolat’ın “yalan yanlış” olduğunu söylediği duyumlar yalan ve yanlış değildi. Yeni katıldıkları atçılık âlemimizde haberlerin nasıl yayıldığını kendileri de yaşayarak göreceklerdir. Atçılık âlemimize 1200 civarında at ile katılan İBB’nin bundan sonraki adımları ise merak konusudur.

Son olarak yıllardır faytonlarda çalışan atlara reva görülmeyen bir padok alanının açıldığını duyduğumda bir hayli karışık hisler altında olduğumu farkettim. Olmamış olmasının zaten büyük bir dert kaynağı olduğu bu durumu onca gecikme ve çekilen onca acıdan sonra bir “iyilik” olarak maalesef göremiyorum. Gene de yapanlara atlar adına teşekkür ederim. Çok az ve çok geç oldu.

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD At ve Atçılık Yetkilisi

14.4.2020


EK-1:

⚫️ O SÖZDE HAYVANSEVERLERİN
YAŞAM HAKKINI SAVUNURKEN
HAKKINDAN GELDİKLERİ ATLAR
CAN DERDİNDE
❗️

Mâhir Başdoğan 📩 Adalar Postası

29 Mart 2020

🔴 ACİL: Biraz önce bir at canbazı (tüccarı) tanıdığım haber verdi; İBB Urfa’dan birine 500, Adana’dan iki kişiye de 100’er at, toplam 700 at sahiplendirmiş ūcretsiz❗️

Tūrkiye’de 500 at alacak babayiğit yok. Bunlar kasap olsa gerek.

・・・
Melda Keskin 📩 Adalar Postası

29 Mart 2020

Doğrulanmış bilgidir. Bunu acilen durdurmak gerek. İBB sahiplendirmede kişilere değil kurumlara öncelik vereceğini söylüyordu. Şimdi kime ulaşabiliyorsak bu 700 atın sahiplendirilmesini durduralım. Seçmeden 100 at, 500 at almak ne demektir❓ Bunlar kim❓

#İstanbulValiliği ve #İstanbulBüyükşehirBelediyesi el ele #Adalar‘ı fayton ve fayton atlarından arındırıp nereye koşuyor⁉️

・・・
🔴 “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
/
[…] Adalar’ı imara açmak hevesine bilmeden ve/ya bilerek alet olan bu esnada da hiç utanıp sıkılmadan atsız faytonumsuların reklamını da yapan o sözümona haklarını savunduğu hayvanların doğasından dahi tamamiyle bihaber olmakla; —“Ada, At ve Biz” çalışma grubunda bir araya gelen konunun türlü açılardan uzmanlarının aksi yönde yaptığı tüm beyanlar çerçevesinde yayımlanan bildirileri de— içinde bulundukları acınılası halet-i rûhiyede asla ve kat’a anlamayan ve/ya anlamazdan gelenler,
kamuoyunu yanıltan yalan yanlış haber yaymada âdeta uzmanlaşmış basının da hikmetsiz himmetiyle,
bugüne değin atlara ve ihtiyaçlarına dair hiçbir istem ve faaliyette bulunmaksızın “atlara özgürlük, faytonlar kaldırılsın” terânesiyle atların toptan katline ve yaşam zincirinden kopartılmasına sebebiyet vermek suretiyle,
dünya “hayvan haklarını koruma” tarihine tam da bu minval bilinçsiz bir biçimde haklarını savunurken hakkından geldikleri atlarla geçecek olmakla, sosyologların da çalışmalarına âlâ malzeme teşkil edecekler hiç şüphesiz ki❗️[…]
)O(


EK-2:

Ercan Akpolat, Facebook, 31.3.2020-10:22.


EK-3:

ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

(Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2942

(Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2943

(Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2950


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: