Gönderen: adalarpostasi | 08 Kasım 2016

ada çamlıkları otoban asfaltına bulanmasın diye haydi bir arzuhal de siz gönderiverin…!

ada çamlıkları otoban asfaltına bulanmasın diye
haydi bir arzuhal de siz gönderiverin…!

Son zamanlarda Adalar’da çamlıkların içinden geçen Büyükada’da Âşıklar Yolu ve Dilburnu, Burgazadası’nda da yeni Müslüman mezarlığına varan bir kolu Aya Nikola diğer kolu İskele mıntıkasına uzanan toprak patika yollara otoban asfaltı dökülmek suretiyle Adalar’ın Doğal SİT değerlerinin hunharca tahrip edilmekte olduğuna üzüntü ve endişeyle tanık olmaktayız.

Geçenlerde ADALAR POSTASI-2811 (14.10.2016): “Âşıklar yolu”ndan biz “Dil”e geldik…! yazısında kapsamlı bir şekilde yer verilen bu pek elim hususa dair —ormanlık alanların içinden geçen yolların yangın sırasında iletken olacak asfaltla asla döşenmemesi kaidesi de önemle göz önünde tutularak— ekte İAKTVKD’nin ilgili başvurusu yanı sıra hazırlamış olduğu örnek dilekçeyi esas alıp dilediğinizce düzenleyerek ekte irtibat adresleri verilen ilgili kurumlara —taahhütlü posta veya APS yoluyla gönderilebileceğiniz gibi kurumların evrak alımı gişelerine de dilekçenin alındığına dair evrak takip numarası alınarak— başvuruda bulunmak suretiyle orman yollarımızın tahripten önceki haline döndürülmesi ve gereğince korunması için sorumlu kurumlar üzerinde aciliyetle tesis edilmesi gereken kamuoyu baskısına destek vermenizi rica ederiz.
)O(

* * *

Gönderebileceğiniz arzuhal örneği:

red-mail-send-icon

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü
Adalar İşletme Şefliği
Alaçam Sokak No: 12
Büyükada 34970 İstanbul
Tel.: 0216 382 62 72 (Adakule: 0216 382 75 09)
adalarisef@ogm.gov.tr

TC ADALAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Altınordu Caddesi No: 21
Büyükada 34970 İstanbul
Tel: 0216 382 33 82
iletisim@adalar.bel.tr

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi 72 Kat 4
Bahçekapı Fatih/İstanbul
Tel: 0212 512 09 20 Faks: 0212 528 31 13
istanbulkurul5@kulturturizm.gov.tr

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Kurullar Dairesi Başkanlığı
II.TBMM Binası Yanı 06110 Ulus/Ankara
Tel:+90 (312) 508 60 00 Faks:+90 (312) 508 60 47
kulturvarlikmuze@kultur.gov.tr

İstanbul Valiliği
İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Merkez Bina: Bab-ı Ali Caddesi No:28 Cağaloğlu
Fatih/İstanbul
Tel: 0212 518 10 21 (pbx 8 hat)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Mollahüsrev Mahallesi.
Kayserili Ahmetpaşa Sokak No:7 – 14
Süleymaniye – Fatih 34116 İstanbul
Tel : 0212 455 32 62
Faks : 0212 527 45 42
kulturelmiras@ibb.gov.tr
www.kulturelmiras.ibb.gov.tr

İstanbul Adalar İlçesi Kaymakamlığı
Şehit Recep Koç Caddesi 15
Büyükada 34970 İstanbul
Tel/Faks: 0216 382 50 05
adalar@istanbul.gov.tr

[tarih]

Sayın Yetkili,
Bir süredir Adalarımızın orman yollarına mıcır döküldüğünü, patika ve yolların genişletildiğini ve yer yer asfaltlandığını üzülerek görüyorum.

Son olarak Büyükada’da titizlikle korunması gereken doğal güzelliği yanında tarihi ve kültürel önemi olan Âşıklar Yolu asfaltlanmaya başlanmış, Dil Burnu’na yollar açılmış ve üzerine mıcır dökülmüştür.

Adalar’ın benzersiz bu doğal ve kültürel değeriyle ilgili bilgiyi şu adresten edinebilirsiniz:

ADALAR POSTASI-2811 (14.10.2016): “Âşıklar yolu”ndan biz “Dil”e geldik…!
https://adalarpostasi.wordpress.com/2016/10/14/2811/

Adalarımız bildiğiniz gibi tümüyle SİT alanı olarak yasalar ve Anıtlar Kurulu ve Koruma Kurulu kararlarıyla koruma altındadır. İstanbul’un incisi bu doğa ve tarih hazinesinin korunması için üzerine titrememiz gerekirken Adalarımızın en büyük doğal zenginliği olan ormanlarımızın açılan, genişletilen, mıcır dökülen ve nihayet asfaltlanan yol yapımlarıyla ağır tahribata uğraması kabul edilemez.

Ülkemizin bağlı bulunduğu uluslararası yasalar ve ülkemizin yasaları açısından orman yollarına asfalt dökülmesi yangın tehlikesini artırıcı etkisi nedeniyle zaten yasaktır.

Bir yanlışlık ve dikkatsizlik eseri olarak yapılmış bu tahribatın ortadan kaldırılarak Adalar’daki orman yollarımızın eski haline döndürülmesi için gerekli duyarlılığı göstereceğinizi umuyorum.

Alacağınız karar ve vereceğiniz emirlerle Adalarımızın ormanlarının gereği gibi korunması sağlanmış olacaktır.

Bu konudaki yaptırımınızla alacağınız sonucu ve konuyla ilgili olarak aşağıdaki adresime göndereceğiniz yanıtla bilgilendirilmeyi bekliyorum.

Saygılarımla,

[İmza]

[İsim ve Soyad]

[TC kimlik numarası]

[İrtibat adresi]

[gsm ve/ya sabit telefon numarası]
EKLER:
EK1 – Büyükada Âşıklar Yolu’nda tahribat başlanılmadan öncesi (Ekim 2006).
EK2 – Büyükada Âşıklar Yolu’nda mıcır dökülmeye başlanılması (Eylül 2013).
EK3 – Büyükada Âşıklar Yolu’na mıcır dökülmeye devam edilmesi (Mart 2015).
EK4 – Büyükada Âşıklar Yolu’nun asfaltlanmaya başlanılması (Eylül 2016).
EK5 – Büyükada Yangın Yolu’nun asfaltlanmaya başlanılması (Eylül 2016).
EK6 – Büyükada’da Dil Burnu’nda yeni icat ve imal mıcırla kaplı kazıklı yol (Ocak 2016).
EK7 – Büyükada’da Dil Burnu’nun ışıklandırılması (Ağustos 2016).
EK1 – Büyükada Âşıklar Yolu’nda tahribata başlanılmadan öncesi (Ekim 2006).
dsc08147

EK-1a: Büyükada Âşıklar Yolu, 5.10.2006.

dsc08145

EK-1b: Büyükada Âşıklar Yolu, 5.10.2006.

dsc08146

EK-1c: Büyükada Âşıklar Yolu, 5.10.2006.

EK2 – Büyükada Âşıklar Yolu’nda mıcır dökülmeye başlanılması (Eylül 2013).

img_0482

EK-2a: Büyükada Âşıklar Yolu, 15.9.2013.

img_0483

EK-2b: Büyükada Âşıklar Yolu, 15.9.2013.

img_0481

EK-2c: Büyükada Âşıklar Yolu, 15.9.2013.

EK3 – Büyükada Âşıklar Yolu’na mıcır dökülmeye devam edilmesi (Mart 2015).
img_3927

EK-3a: Büyükada Âşıklar Yolu, 10.3.2015.

img_3926

EK-3b: Büyükada Âşıklar Yolu, 10.3.2015.

img_3921

EK-3c: Büyükada Âşıklar Yolu, 10.3.2015.

img_3923

EK-3d: Büyükada Âşıklar Yolu, 10.3.2015.

img_3922

EK-3e: Büyükada Âşıklar Yolu, 10.3.2015.

img_3920

EK-3f: Büyükada Âşıklar Yolu, 10.3.2015.

EK4 – Büyükada Âşıklar Yolu’nun asfaltlanmaya başlanılması (Eylül 2016).

img_3603

EK-4a: Büyükada Âşıklar Yolu, 12.9.2016.

img_3604

EK-4b: Büyükada Âşıklar Yolu, 12.9.2016.

EK5 – Büyükada Yangın Yolu’nun asfaltlanmaya başlanılması (Eylül 2016).

img_3602

EK-5: Büyükada Yangın Yolu’nun asfaltlanmaya başlanılması, 12.9.2016.

EK6 – Büyükada’da Dil Burnu’nda yeni icat ve imal mıcırla kaplı kazıklı yol (Ocak 2016).

img_7858

Ek-6a: Büyükada Dil Burnu, 12.1.2016.

img_7859

Ek-6b: Büyükada Dil Burnu, 12.1.2016.

EK7 – Büyükada’da Dil Burnu’nun ışıklandırılması (Ağustos 2016).

3

Ek-7: Büyükada Dil Burnu, Ağustos 2016.

* * *

İAKTVKD’nin başvurusu:

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı     : 2016-51
Konu   : Adalar İlçesi’nde orman yollarının asfaltlanmasıyla ilgili

(EK’ler dahil toplam 1 + 1 + 4 = 6 sayfa)

Büyükada, 31.10.2016

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü
Adalar İşletme Şefliği
Alaçam Sokak 12 – Büyükada – TR-34970 İstanbul
Tel.: 0216 382 62 72 (Adakule: 0216 382 75 09) adalarisef@ogm.gov.tr

Adalar İlçesi’nde orman yollarının asfaltlama çalışmalarına girişilmiş olduğu görülmektedir. Bir süre önce Büyükada’da Dil Burnu’nda kenarı kazıklı yeni bir yol icat ve imal edilerek mıcırla kaplanmış (bkz EK1) ve ancak trafiğe açık caddelerde olduğu gibi ışıklandırılarak (bkz. EK2) Adalar’ın bu nadide doğa parçası tahrip edilmiştir. Daha önce belli belirsiz mıcır ve yer yer asfalt dökülen diğer orman yolları gibi Aşıklar Yolu da (bkz. EK3) son zamanlarda yavaş yavaş tamamen asfaltlanmaya başlanmıştır (bkz. EK4).

Adalar’ın benzersiz bu doğal ve kültürel değeriyle ilgili bilgiyi şu adresten edinebilirsiniz:

ADALAR POSTASI-2811 (14.10.2016): “Âşıklar yolu”ndan biz “Dil”e geldik…!
https://adalarpostasi.wordpress.com/2016/10/14/2811/

Hangi bahaneyle olursa olsun Adalar İlçesi’nin üzerine titrenmesi gereken çok önemli doğal ve kültürel yapısını tahrip edici bu çalışmaların Adalar Orman İşletme Şefliği denetimi ve sorumluluğu alanı içinde oluyor olması konunun kurumunuzla ilgili olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Adalar İlçesi ormanları içindeki asfaltlama çalışmalarının

  • hangi yasaya dayanılarak yapıldığını,
  • asfaltlama ve buna temel oluşturacak yol çalışmalarının gereğini,
  • bu çalışmalar için yapılmış planlamayı ve
  • bu çalışmalar için hangi kurumdan izin ve yardım alınmış olduğunu

derneğimize ivedilikle bildirmenizi diliyoruz.

Saygılarımızla,

Arif Çağlar
(Başkan – yetki belgesi eklidir)

EK1 – Büyükada’da Dil Burnu’nda yeni icat ve imal mıcırla kaplı kazıklı yol (Ocak 2016)
EK2 – Büyükada’da Dil Burnu ışıklandırıldı (Ağustos 2016)
EK3 – Büyükada Aşıklar Yolu’nda mıcır ve asfaltlamaya geçiş (Temmuz 2015)
EK4 – Büyükada’da orman yolları asfaltlanıyor (Ekim 2016)

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokağı No. 34, Büyükada – TR-34970 İstanbul
adalarkoruma@adalarkoruma.org / www.adalarkoruma.org

* * *

dernek-say-2016-51d-adalar-orman-isletme-sefligine-orman-yollarinin-asfaltlanmasiyla-ilgili-20161031

dernek-say-2016-51d-adalar-o-rman-isletme-sefligine-orman-yollarinin-asfaltlanmasiyla-ilgili-20161031-ekler

dernek-say-2016-51d-adalar-o-rman-isletme-sefligine-orman-yollarinin-asfaltlanmasiyla-ilgili-20161031-ekler

dernek-say-2016-51d-adalar-o-rman-isletme-sefligine-orman-yollarinin-asfaltlanmasiyla-ilgili-20161031-ekler


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: